Komunikaty

Spotkania grup osiedlowych dotyczące bezpieczeństwa (26 lutego 2015)
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka uprzejmie informuje, iż wzorem lat ubiegłych rozpoczyna się comiesięczny cykl spotkań Grup Osiedlowych.

Spotkania będą odbywać się w każdy ostatni piątek miesiąca. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r.

W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele:

 • administracji osiedli,
 • Policji,
 • Straży Miejskiej,
 • Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka

Spotkania będą odbywać się co miesiąc w siedzibach administracji:

 • RSM PRAGA osiedle PORAJE przy ul. Porajów 2,
 • RSM PRAGA osiedla „ERAZMA i KAMIŃSKIEGO” przy ul. Erazma z Zakroczymia 3,
 • „Słoneczny Dom” przy ul. Świderskiej 109 H,
 • Nadwiślańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Atutowej 11,
 • Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Ciołkosza 4,
 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” przy ul. Erazma z Zakroczymia 12.

Na spotkaniach omawiane będą problemy zgłaszane przez mieszkańców, które dotyczą bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w Dzielnicy Białołęka oraz inne sprawy wymagające pomocy lub interwencji ze strony służb mundurowych lub Urzędu Dzielnicy.

Spotkania będą odbywać się w godzinach 10:30 – 15:00.

Mieszkańcy zainteresowani przekazaniem informacji lub zgłoszeniem sprawy wymagającej interwencji proszeni są o przybycie na spotkanie pod wyżej wskazany adres, lub pozostawienie informacji w siedzibie administracji (również anonimowo).

Mieszkańcy, którzy nie będą mieli możliwości uczestniczenia w spotkaniu mogą przedstawić swoje problemy w siedzibie administracji (pisemnie lub ustnie). Zostaną one przekazane odpowiednim komórkom (Policji, Straży Miejskiej, lub Delegaturze BBiZK w Dzielnicy Białołęka).

Można również przekazać sprawę bezpośrednio do Delegatury:

 • telefonicznie na numer: 22 510 32 23 insp. Marek Saniewski lub 22 510 31 81
 • osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197 pokój 210 (II piętro),
 • elektronicznie na adres skrzynki e-mail Kierownika Zespołu Delegatury w Dzielnicy Białołęka: J.Jaczewski@um.warszawa.pl, tel. kom.: 510 206 353.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: