Aktualności społeczne

Dofinansowanie do nauki dla studentów z niepełnosprawnościami
13 lutego 2015
Od poniedziałku, 16 lutego, studenci z niepełnosprawnościami mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia w ramach programu Aktywny Samorząd.

Dofinansowanie dotyczy letniego semestru roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 i zimowego semestru roku akademickiego/szkolnego 2015/2016. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością z Warszawy, pracujące i niepracujące, które kształcą się na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych, kolegiach.

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałki w godz.: 8.00-18.00, a od wtorku do piątku w godz.: 8.00-16.00. Termin składania wniosków mija 30 marca 2015 r. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.scon.waw.pl. W 2014 roku w Warszawie z tego dofinansowania skorzystało 680 osób. Łączna kwota dofinansowania to 3,2 mln zł.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: