Historia Białołęki

Publikacja "Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy"

Szanowni Państwo!

W 1973 roku profesor Marian M. Drozdowski- varsavianista wystąpił z inicjatywą wydania przewodnika literackiego ukazującego prawdziwe oblicze stolicy. Efektem pracy wielu wybitnych pisarzy od Jarosława Iwaszkiewicza po Juliusza Gomulickiego stało się wspaniałe opracowanie zatytułowane: „Jesteśmy w Warszawie- Miasto dawne i nowe”. Podobnie fascynująca jest pokusa pokazania otaczającej nas rzeczywistości poprzez pryzmat wspomnień uczestników historycznych zdarzeń, namalowania obrazu Białołęki z jej problemami i nadziejami.

Jesteśmy mieszkańcami warszawskiej dzielnicy posiadającej swoją historię, tradycje i obyczaje. Skarbem jest dziedzictwo zapisane na kartach pamiętników, w pamięci naszych ojców, matek. Czasem, gdy pędzący nieubłaganie czas na to pozwoli, w gronie naszych bliskich sięgamy pamięcią do wydarzeń sprzed lat. Ogarniają nas refleksje odnoszące się do minionej epoki, powracamy do skrytych we mgle zapomnienia informacji o naszych przodkach, wyblakłych zdjęć dokumentujących jakże inną Warszawę. Fakty z przeszłości czasem łączą, czasem dzielą, lecz własna historia to bogactwo, z którego powinno się czerpać pełnymi garściami, by budować poczucie integracji, dumy i godności.

Przekazujemy Państwu kolejną publikację obrazującą dzieje Białołęki postrzegane oczyma jej mieszkańców. Ta kronika niech będzie świadectwem dni współczesnych nam, rodzącej się gminnej samodzielności, zawirowań losu, który raz łaskawy, raz okrutny wyznacza drogi po których kroczymy. Niech te spisane świadectwa obrazujące naszą historię minioną i współczesną nam staną się kanwą dla dalszej dyskusji celem poznawania naszego otoczenia, faktów, ludzi, a nawet plotek i anegdot składających się na oblicze dzisiejszej Białołęki- dzielnicy stołecznego grodu, o olbrzymich potrzebach i perspektywach.

I choć jak zwykle to bywa zwyczajne troski, problemy, szara codzienność i zawrotne tempo życia wypełniają nasz czas to spróbujmy na chwilę przysiąść i sięgnąć do tej książki, mówiącej o naszych korzeniach, naszej rzeczywistości i naszych perspektywach.

Białołęka to taka nasza mała ojczyzna, to miejsce gdzie żyjemy, pracujemy i wypoczywamy. Wokół toczy się życie tworzące nową historię dzielnicy. Inwestycje drogowe , oczekiwanie na most Północny, metro, tramwaj, konflikt wokół modernizacji oczyszczalni ścieków Czajki-różne wizje, pomysły. Choć sfera materialna jest ważną, to marzenia o czymś dla ducha także kształtują obecne wyobrażenia o naszej dzielnicy. Pragniemy by Białołęka stawała się piękną i nowoczesną częścią miasta, które pokochaliśmy, z którym związaliśmy swoje losy.

O tym wszystkim jest ta książka-książka naprawdę warta przeczytania.

Burmistrz Dzielnicy Białołęka
Jacek Kaznowski

Spis treści
Wstęp Jerzy Smoczyński
Od redakcji Andrzej Sołtan

Część I: Przez stulecia
Od czasów najdawniejszych po wiek XVIII Andrzej Sołtan
Pod zaborami Jan Berger
W Polsce odrodzonej Marian Marek Drozdowski
Lata wojny i okupacji. Kronika wydarzeń 1939-1945 Ryszard Szołwiński
Od końca II wojny światowej do utworzenia Gminy Janusz Ekes

Część II: W pamięci mieszkańców. Relacje, szkice, wspomnienia
O Marcelinie i Majlertach Zbigniew Bzinkowski
Jak budowaliśmy kościół w Płudach Maria Wędrowska
Szamocin i okolice w pamięci mieszkańców Zdzisław Bzinkowski
O szkołach w Henrykowie i okolicach Janina Pelc
Elektryfikacja osiedla Srebrna Góra - Wiśniewo Zofia Szyszko
Białołęka Dworska Zbigniew Bzinkowski
Białołęka Dworska jaką zapamiętałem Jan Bukowski
O Białołęce Dworskiej, której już nie ma... Jadwiga Salmowa
Nowodwory. Tu upłynęła moja młodość Edward Figauzer
Z okupacyjnych wspomnień maszynisty WKD Symeon Surgiewicz
W Stronnictwie Ludowym i Batalionach Chłopskich Warszawy Prawobrzeżnej Marian Knyż
Nauka i konspiracja Janina Knyż
Działalność drużyn ZHP "Szare Szeregi" na terenie Wiśniewa w latach okupacji
Wojciech Zawadzki i jego rodzina Zbigniew Prokop
Wspominając Brata Antoni Zawadzki
Szkoła Podstawowa nr 117 im. Wojciecha Zawadzkiego
Kościół św. Jakuba Apostoła w Tarchominie Edward Figauzer
Kościół św. Michała Archanioła w Grodzisku Edward Figauzer
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płudach Edward Figauzer
Kościół Chrystusa Króla Pokoju przy ul. Modlińskiej Edward Figauzer
Siostry Benedyktynki Samarytanki w Henrykowie Edward Figauzer
Dom Dziecka w Białołęce Dworskiej Zbigniew Bzinkowski
Historia szkoły w Białołęce Dworskiej Zbigniew Bzinkowski
Kanał i port żerański Edward Figauzer
Z dziejów "Solidarności" RI ziemi białołęckiej Krzysztof Madej
O chórzystach Płud z perspektywy półwiecza Barbara Włoch

Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy.
Redakcja: Andrzej Sołtan. Autorzy zdjęć barwnych: Maciej Czerniewski, Marek Szlawski, Sławomir Wróblewski,
archiwum GOK i Urzędu Gminy Warszawa Białołęka.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury Warszawa-Białołęka ©.
Warszawa, 2002. ISBN 83-917635-0-1. Nakład: 2000 egz.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: