Wydziały Urzędu

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
p.o. Naczelnika Andrzej Kiryluk
tel.: 22 741 72 99, 22 741 72 98,
e-mail:
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
pok.: 209
tel.: 22 741 72 99, 22 741 72 98, 22 741 72 91
faks: 22 743 60 20
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
  2. utrzymywanie, ochrona i eksploatacja zieleni oraz terenów zieleni położonych na obszarze Dzielnicy, a stanowiących własność m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom, w tym ich pielęgnacja oraz utrzymywanie czystości.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: