Wydziały Urzędu

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Główny Księgowy Dzielnicy Renata Godlewska
tel.: (+48) 22 510 31 34
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 2
tel.: 22 510 31 34
faks: 22 510 32 12
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel.: (podatki): 22 510 31 63, 510 31 37, 510 32 43, 510 33 38
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

  1. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy;
  2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na postawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
  3. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
  4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, a także sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
  5. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
  6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  7. ustalanie, naliczanie, pobór i windykacja podatków i opłat lokalnych;
  8. opracowywanie planów, prognoz i harmonogramów w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu Dzielnicy;
  9. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: