Wydziały Urzędu

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 119
tel.: 22 510-33-53
faks: 22 510-33-51
e-mail:
Naczelnik Anna Wrochna
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy poprzez:
  1. sporządzanie planu działań promocyjnych wynikających z potrzeb tradycji Dzielnicy i ich realizacja w Dzielnicy w porozumieniu z Biurem Promocji Miasta oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania tych działań i przekazywania ich do Biura Promocji Miasta,
  2. realizacja działań promocyjnych inicjowanych przez Biuro Promocji Miasta,
  3. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem projektów oraz animacją działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy,
  4. przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Dzielnicy,
  5. koordynacja działalności promocyjnej,
  6. gromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej Dzielnicy w porozumieniu z Biurem Promocji Miasta;
 2. utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w szczególności:
  1. przekazywanie mediom informacji dotyczących Dzielnicy,
  2. przygotowywanie materiałów informacyjnych o Dzielnicy,
  3. udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
  4. organizowanie konferencji prasowych Członków Zarządu Dzielnicy,
  5. przygotowywanie codziennych serwisów prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Dzielnicy,
  6. prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy,
  7. utrzymywanie bieżących kontaktów z prasą, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Prasowym w Centrum Komunikacji Społecznej i Rzecznikiem Prasowym.
 3. prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną w Dzielnicy poprzez:
  1. organizowanie spotkań informacyjnych dla Członków Zarządu Dzielnicy z mieszkańcami na forum publicznym, przy współpracy z merytorycznymi Wydziałami dla Dzielnicy,
  2. współpraca z Gabinetem Prezydenta w zakresie organizowania spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy z Prezydentem m.st. Warszawy i zastępcami Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawicielami spółek miejskich,
  3. współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej zakresie dialogu społecznego, mediacji w konfliktach społecznych, monitoringu konfliktów społecznych na terenie Dzielnicy,
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw społecznych kierowanych do Zarządu Dzielnicy;
 4. stała współpraca z Biurem Promocji Miasta związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawa.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: