Wydziały Urzędu

Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Naczelnik Wojciech Żędzian
tel.: 22 510 31 91
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 222
tel.: (+48) 22 510 31 91
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Białołęka należy zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz delegatur biur, a w szczególności:
 1. administrowanie siecią komputerową w tym utrzymanie i konserwacja aktualnych zasobów sieci, rozwój sieci zgodnie ze zmianami w technologii, pomoc i nadzór nad pracą użytkowników (Help-desk), szkolenie użytkowników, serwis w zakresie obsługi aplikacji biurowych, diagnostyka uszkodzeń sprzętu i oprogramowania, drobne naprawy własne i nadzór nad serwisem zewnętrznym, zakup materiałów i części zamiennych, w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i skanerów, nadzór nad prawidłową eksploatacją stacji roboczych, zarządzanie kontami użytkowników, przydział zasobów i nadawanie uprawnień;
 2. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz struktury sieciowej Urzędu Dzielnicy;
 3. planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 4. opracowanie zasad i kontrola bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 5. administracja aplikacjami użytkowymi;
 6. tworzenie własnego oprogramowania dla zaspokojenia potrzeb doraźnych;
 7. zapewnienie aktualnej ochrony antywirusowej;
 8. wdrażanie nowych aplikacji;
 9. zarządzanie serwerem poczty elektronicznej;
 10. prowadzenie spraw związanych z podpisem elektronicznym;
 11. realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej;
 12. prowadzenie spraw związanych z zamieszczaniem i zatwierdzaniem w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Dzielnicy i radnych Dzielnicy;
 13. pomoc w wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: