Wydziały Urzędu

Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Naczelnik Joanna Jankowska
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 220
tel.: 22 510 31 33, 22 510 32 22
faks: 22 510 32 49
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy;
  2. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, łącznie z dyrektorami instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  3. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji szkoleń oraz systemu ocen pracowników samorządowych;
  4. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: