Wydziały Urzędu

Wydział Kultury dla Dzielnicy
Naczelnik Małgorzata Kozieł
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
tel.: (+48) 22 741 74 79 wew. 109; 22 675 21 32
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych do kompetencji dzielnic, a w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru tych instytucji,
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań tych instytucji,
  3. przyznawanie rocznych dotacji tym instytucjom na koszty prowadzenia przez nie działalności,
  4. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących ich działalności,
  5. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów tych instytucji, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 2. przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, a w szczególności:
  1. opieka i ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy,
  2. prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy,
  3. występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: