Wydziały Urzędu

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Naczelnik Maciej Poskoczym
tel.: 22 510 32 05, 22 510 32 53
e-mail:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 404a
tel.: 22 510 31 02, 22 510 32 53
faks: 22 510 32 54
e-mail:
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawanie dokumentów przygotowanych przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Dzielnicy;
  2. zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur;
  3. przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: