e-WOM

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka Urzędu m.st. Warszawy (w części bezpośredniej obsługi) mieści się w holu głównym ratusza. W holu wyodrębnionych zostało 21 stanowisk.

Sprawdź kolejkę w urzędzie


Zmiana lokalizacji Biura Geodezji i Katastru. Nowa siedziba: ul. Sandomierska 12. Dodatkowe informacje: 22 443 16 01; 22 443 16 00. Interesanci w dalszym ciągu mogą składać podania w sprawach z zakresu geodezji i katastru w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka, okienka 17,18 i 19.dzięki uprzejmości: Sławomir Katarzyński
www.fotografiasferyczna.pl

Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców/interesantów umożliwiają rozpoczęcie procedur urzędowych (załatwianie spraw). Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców nie rozpatrują spraw merytorycznie, a tym samym nie podejmują decyzji merytorycznych.

Obowiązkiem pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców jest:

  • przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji - zgodnie z zatwierdzonymi procedurami, a po stwierdzeniu poprawności i kompletności składanej dokumentacji - zewidencjonowanie jej i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy,
  • udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
  • udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywanych spraw, a także o obowiązujących przepisach i uregulowaniach oraz rozwiązaniach organizacyjnych w zakresie samorządu gminnego,
  • powiadamianie oraz wydawanie za pokwitowaniem przygotowanej przez pracowników merytorycznych dokumentacji.Do Państwa dyspozycji jest również interaktywny formularz IN-12 z zakresu spraw podatkowych związanej z Informacją o Nieruchomościach i Obiektach Budowlanych. Wypełnienie formularza IN-12 pozwoli Państwu na skrócenie wizyty w urzędzie. Po wypełnieniu formularza danymi, należy za pomocą portalu wysłać formularz do urzędu. Po przesłaniu prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Dzielnicy Białołęka wraz z kopią aktu notarialnego celem dopełnienia formalności tj. podpisania formularza.

W Wydziale Obsługi Mieszkańców zostało udostępnione dla interesantów głuchoniemych urządzenie pozwalające na kontakt wideofoniczny z tłumaczem języka migowego (tzw. tłumacz elektroniczny). Urządzenie dostępne jest na stanowisku informacji ogólnej w WOM. Pracownicy WOM i BAiSO pomagają w jego obsłudze i pośredniczą w załatwianiu spraw zgłaszanych przez osoby głuchonieme.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka informuje, że producent dokumentów komunikacyjnych: Prawa Jazdy i Dowody Rejestracyjne udostępnił stronę internetową, która umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji wskazanego dokumentu.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: