Radni Dzielnicy

Anna Myślińska
kadencja: IV
dyżury: zobacz
Komisje:
Anna Myślińska, 39 lat, mężatka, dwoje dzieci. Radna pierwszej kadencji. Od blisko 8 lat mieszka na Zielonej Białołęce. Z wykształcenia pielęgniarka, a także socjoterapeuta i politolog. Pracuje jako zawodowy kurator sądowy. W ramach swojej pracy pełni dozory nad osobami mającymi konflikt z prawem i pomaga im w społecznej readaptacji. Współpracuje z policją i placówkami opiekuńczo-leczniczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jest wolontariuszem „Szlachetnej Paczki” oraz współtworzy akcję „Zaradny Mikołaj” na Białołęce. Od kilku lat biega i propaguje ten sport. Ma za sobą dwa maratony, ale najchętniej bierze udział w biegach charytatywnych i upamiętniających wydarzenia historyczne.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: