Radni Dzielnicy

Piotr Basiński
tel.: 605 886 364
e-mail:
kadencja: IV
dyżury: zobacz
Komisje:
Radny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy drugą kadencję z ramienia lokalnego komitetu Inicjatywa Mieszkańców Białołęki. Prezes i współzałożyciel ogólnomiejskiego stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Warszawy.

Urodzony w 1982 r. w Warszawie, od szóstego roku życia mieszka na Białołęce, gdzie uczęszczał do Szkół Podstawowych nr 314, 257 i 344. Absolwent V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie. Ukończył Politechnikę Warszawską (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz Szkołę Główną Handlową (Finanse i Bankowość). Zawodowo zajmuje się branżą informatyczną (Business Intelligence).

Angażował się m.in. w przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia RSM „Praga”), poprawę komunikacji miejskiej (uruchomienie nowej linii autobusowej ulicą Myśliborską), działania na rzecz budowy dróg (ul. Wiklinowa) i modernizacji obiektów sportowych (BOS), interwencje ws. podwyżek opłat za wywóz śmieci (2013 r.) oraz niewywiązywania się MPO z zobowiązań (2014 r.).

Jego zainteresowania to piłka nożna, muzyka klasyczna, historia Europy, podróże.

Wszystkich z Państwa, którzy chcą wspólnie zmieniać Białołękę i Warszawę, serdecznie zaprasza do współpracy.

facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: