Sesje Rady

kadencja:
miesiąc:
Sesja III Sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
data: 5 lutego 2015

Porządek obrad
III sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
w dniu 5 lutego 2015 roku, godz. 17.00

  • Otwarcie obrad
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 14 stycznia 2015 roku
  • Prezentacja działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego Warszawa Białołęka
  • Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok – druk nr 21, załączniki 1-3, uzasadnienie zmian
  • Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 20
  • Interpelacje i zapytania radnych
  • Wnioski i sprawy różne
  • Zakończenie obrad
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: