Internetowa rezerwacja wizyt w Urzędzie

Internetowa rezerwacja wizyt

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą należy wpisać swój numer identyfikacyjny za pośrednictwem klawiatury numerycznej na ekranie Automatu biletowego, następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Przed zarezerwowaniem terminu obsługi prosimy o sprawdzenie niezbędnych dokumentów. Jeśli jesteś pewien, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty możesz przystąpić do rezerwacji terminu.

Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty. Rezerwacja kolejnej wizyty w tym samym dniu powoduje automatyczne anulowanie poprzedniej rezerwacji.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: