Żłobki

Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem w m.st. Warszawie, żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru należy do kompetencji Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00 – 098 Warszawa, tel: 22 443 14 40, 22 443 14 41, fax: 22 443 14 42, email:
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: