Placówki wsparcia dziennego: świetlice, ogniska i kluby

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka finansuje działalność placówek wsparcia dziennego w formie: Świetlic, Ognisk i Klubów. Jest to zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.
 

Główne cele:

  • zapewnienie dzieciom i młodzieży, bezpłatnych form spędzania czasu wolnego,
  • zapobieganie uzależnieniom, ograniczenie występowania zachowań ryzykownych oraz wzmocnienie zainteresowań dzieci,
  • podniesienie efektywności i jakości ofert zagospodarowania czasu wolnego.

Adresaci:

  • Dzieci, młodzież w wieku szkolnym, w szczególności podejmująca zachowania ryzykowne,
  • Rodzice/opiekunowie prawni.

 

Finansowane ze środków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: