Budżet partycypacyjny na rok 2016

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi i priorytetami inwestycyjnymi.

Biblioteczka budżetu partycypacyjnego

Specjalny numer Czasu Białołęki o budżecie partycypacyjnym 2016 na Białołęce - grudzień 2014
Warszawa www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Łódź www.budzet.dlalodzi.info
Wrocław www.wroclaw.pl/wroclawski-budzet-obywatelski
Kraków www.krakow.pl/budzet
Gdańsk www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
O budżecie obywatelskim partycypacjaobywatelska.pl/

Budżet partycypacyjny w Warszawie

W Warszawie, już po raz drugi, mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2016. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców będzie wynosiła 1,0 – 2,0% budżetu dzielnicy. Pomysły zadań będą zgłaszane w styczniu i lutym 2015 r., następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Budżet partycypacyjny na Białołęce

W Dzielnicy Białołęka mieszkańcy będą decydować o wydatkowaniu kwoty 3 mln zł, co stanowi ponad 1% budżetu.
Została ona rozdzielona pomiędzy 3 obszary lokalne, w których będzie trzeba umiejscowić projekty.


Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Granice: od północy: granica miasta od Wisły do ul. Modlińskiej, od wschodu: ul. Modlińska do ul. Płochocińskiej, ul. Płochocińska do torów kolejowych, Kanał Żerański, ul. Modlińska, od południa: Trasa Toruńska, od zachodu: Wisła.
Obszar 2 - Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin
Granice: od północy: granica miasta od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej, od wschodu i południa: ul. Płochocińska, od zachodu: ul. Modlińska.
Obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów, Annopol, Żerań
Granice: od północy i wschodu: granica miasta od ul. Płochocińskiej do Trasy Toruńskiej, od południa: Trasa Toruńska, od zachodu: ul. Modlińska do Kanału Żerańskiego, ul. Płochocińska.

We wszystkich obszarach obowiązuje limit górnej kwoty projektu w wysokości 600 tys. zł. To znaczy, że koszt projektu może być szacowany na maksymalnie 600 tys. zł. Wprowadzenie limitu pozwoli na zrealizowanie w każdym z obszarów więcej niż 1 projektu.

Projekty mogą być lokalizowane: 1) na terenach będących własnością m.st. Warszawy, 2) będących własnością m.st. Warszawy obciążonych na rzecz osób trzecich, 3) niebędących własnością m.st. Warszawy. W 2 ostatnich przypadkach do projektu należy dołączyć zgodę dysponenta terenu (patrz: tekst uchwały nr 5/2014).

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Białołęka

Anna Rurka, tel. 22 51 03 353.
Adres e-mail: arurka@um.warszawa.pl

Skład Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Dzielnicy Białołęka:

Anna Rurka - Przewodnicząca
Agnieszka Ponikiewska - Wiceprzewodnicząca
Andrzej Dziewulak - Wiceprzewodniczący
Ewelina Barczak - Sekretarz
Dariusz Bartnicki
Piotr Cieszkowski
Agata Eigner
Renata Godlewska
Piotr Gozdek
Julita Górska
Paweł Janicki
Iwona Jarkiewicz
Szymon Kozłowski
Barbara Łuczak
Alicja Madziar
Dariusz Olszewski
Adam Pasierowski
Joanna Rabiczko
Marcin Ślusarczyk

Regulamin pracy dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016

Posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016

Posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016 odbędzie się 4 marca 2015 roku o godz. 17:00 w sali B obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, parter.
Proponowany porządek:
1. Omówienie zmian personalnych w Zespole.
2. Podsumowanie etapu składania i weryfikacji ogólnej projektów złożonych do BP2016 w Dzielnicy Białołęka.
3. Omówienie kolejnego etapu – publiczne dyskusje.
4. Przygotowanie spotkania preselekcyjnego w obszarze 1.

Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Dzielnicy Białołęka:

5 listopada 2014 roku, lista obecności
18 listopada 2014 roku (z listą obecności)
8 grudnia 2014 roku, lista obecności

Publiczne dyskusje mieszkańców nad projektami złożonymi do budżetu partycypacyjnego:
1) dla wszystkich obszarów - na forum internetowym pod adresem https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl - pod każdym projektem można zgłosić uwagi, zaproponować zmiany, zasugerować inne rozwiązanie, itp.
2) dla każdego obszaru z osobna - podczas spotkań:

Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko, Kępa Tarchomińska, Żerań
17 marca, wtorek, godz. 18:00

sala konferencyjna, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197

Obszar 2 - Choszczówka, Henryków, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Szamocin
12 marca, czwartek, godz. 18:00

Galeria BS, ul. Łazanowicka 18

Obszar 3 - Kobiałka, Lewandów, Brzeziny, Grodzisk, Annopol, Żerań Wschodni
14 marca, sobota, godz. 14:00

3 pokoje z kuchnią, ul. Głębocka 84

Ważne informacje

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: