Praca w Urzędzie

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020) ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz informacje o naborze kandydatów na te stanowiska zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.warszawa.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: