Zarząd Dzielnicy

Burmistrz
Piotr Jaworski
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel.: (+48) 22 510 31 06
faks: 22 443 90 00
e-mail:
Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 13.30 – 16.00.

Ma 35 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Studium Podatkowego dla Doradców i Ekspertów Podatkowych.

W latach 2001-2005 pracował w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług pełniąc m.in. funkcję dyrektora generalnego. W okresie 2005 -2010, do czasu wyboru na stanowisko z-ca burmistrza, był ekspertem prawno-gospodarczym Krajowej Izby Gospodarczej. Odpowiadał m.in. za zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki gospodarczej i legislacji.

W latach 2003-2006 członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej na Osiedlu „Dąbrówka Wiślana.” Od 2008 r. członek i założyciel Stowarzyszenia „Moja Białołęka”. Zwolennik stwierdzenia, że problemy lokalne powinny być poznawane i rozwiązywane przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

W latach 2006-2010 radny Dzielnicy Białołęka (przewodniczący Komisji Planu i Budżetu oraz Komisji Inwestycyjnej), a od grudnia 2010 roku, po ponownym wyborze na radnego - zastępca burmistrza.

Ma żonę i dwójkę dzieci. Prywatnie interesuje się historią średniowiecza. Bardzo ważne jest dla niego zachowanie miejscowych tradycji, wspomnień i kultury będących elementem dziedzictwa historycznego Białołęki. Zwolennik aktywnego uprawiania sportu, w tym jazdy na nartach i rowerze.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: