Zarząd Dzielnicy

Zastępca Burmistrza
Piotr Smoczyński
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel.: (+48) 22 510 31 18
faks: 22 443 90 01
e-mail:

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 13.30 – 16.00 w pok. 105.

* * *

Piotr Smoczyński - zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka odpowiedzialny za inwestycje. Absolwent filologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania w Administracji Publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego. Przez kilka lat był nauczycielem języka w jednym z warszawskich liceów ogólnokształcących. Przez trzy lata zarządzał dużą agencję celną. W ciągu ostatnich 18 lat prowadził własną działalność gospodarczą. W 2008 roku skończył kurs i zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych.

W latach 1985-89 był radnym Osiedla Poraje, w 1989 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej RSM Praga. W 2006 r. został wybrany radnym Rady Dzielnicy Białołęka. Powierzono mu funkcję przewodniczącego Klubu Radnych PO i Komisji Rewizyjnej. Już rok później został wybrany na z-cę burmistrza Dzielnicy Białołęka. W latach 2009-11 był członkiem Rady Nadzorczej TBS Praga Północ. W roku 2010 ponownie wszedł do Rady Dzielnicy Białołęka i został z-cą burmistrza na II kadencję.

Pasjonat muzyki klasycznej, kajakarstwa i jazdy na rowerze. Ojciec trójki dorosłych już dzieci: dwóch córek i syna.

Pobierz zdjęcie

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: