Aktualności

Po spotkaniu z łowczym
12 lutego 2015
W środę, 11 lutego br., w Urzędzie Dzielnicy odbyło się otwarte dla mieszkańców spotkanie z pracownikami Lasów Miejskich Warszawa oraz zastępcą burmistrza Piotrem Smoczyńskim. Tematem spotkania był problem dzikiej zwierzyny żyjącej na terenie dzielnicy, głównie dzików.

Przedstawiciele Lasów Miejskich poinformowali o dotychczasowych działaniach mających zmniejszyć populację dzików na terenie Warszawy. Od 2008 r. trwa akcja odławiania dzików w specjalnie do tego przygotowane odłownie umieszczone w miejscach bytowania największej liczby osobników. Dotychczas na Białołęce udało się odłowić 150 sztuk dzików, które po złapaniu zostały przekazane ośrodkom ochrony zwierzyny lub kołom łowieckim. Do tej pory nie zarejestrowano przypadku zaatakowania człowieka przez dzika w Warszawie. Powinniśmy mieć świadomość że nasza dzielnica, ze względu na liczne lasy i położenie wzdłuż koryta Wisły, jest narażona na napływanie nowych osobników. Niezabezpieczone odpady komunalne oraz wyrzucanie odpadków spożywczych na ogólnodostępne tereny zielone jest zachętą do pozostania dzików na terenie dzielnicy.

Podczas spotkania mieszkańcy pytali o postawę jaką mają zachować, podczas spotkania z dzikiem. Najważniejsze to zachować spokój i w miarę możliwości oddalić się od zwierzęcia. Jeżeli zaobserwujemy agresywne zachowanie dzika lub będzie on przebywał w terenie zurbanizowanym, możemy skontaktować się z Ekopatrolem Straży Miejskiej pod numerem 986 lub z dyżurnym łowczym pod numerem 600-020-746.

WAŻNE: