Tereny leśne

Tereny leśne w naszej dzielnicy obejmują obszar o powierzchni ponad 900 ha.

Największym właścicielem jest Skarb Państwa, a zarząd sprawuje Nadleśnictwo Jabłonna. Na drugim miejscu pod względem obszaru są lasy komunalne, których zarządcą jest Zarząd Oczyszczania Miasta. Pozostałe lasy należą głównie do prywatnych właścicieli lub mają nieuregulowany stan prawny.
Lasy państwowe zlokalizowane są głównie w Choszczówce i na pograniczu z gminą Jabłonna. Jest to siedlisko borowe z dominacją drzewostanu sosnowego i domieszką brzozy w wieku 30-50 lat.

Do lasów komunalnych należą: Las Henryków (49,8 ha), Las Dąbrówka (27,29 ha), Las Białołęka (44,88 ha) oraz Wydma Żerańska (17,94 ha). Jest to drzewostan sosnowy na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego, z nasadzeń powojennych (wiek 40-50 lat). W kompleksie na Dąbrówce występują sporadycznie sosny 100-120 letnie.

W ostatnich latach ZOM przeprowadza regularnie zabiegi pielęgnacyjne poprawiające stan drzewostanu. Głównym założeniem dotyczącym komunalnych kompleksów leśnych jest rozwijanie funkcji wypoczynkowych poprzez zagospodarowanie rekreacyjne terenów najbardziej uczęszczanych przez okolicznych mieszkańców.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: