Fauna

Teren Dzielnicy Białołęka jest dosyć bogaty w faunę, najliczniej reprezentowaną przez ptactwo.

W porównaniu do pozostałych dzielnic warszawskich, na terenie Białołęki występuje najwięcej gniazd bocianich. Przeprowadzony w lipcu 2004 roku VI Międzynarodowy Spis Bociana Białego przez Instytut Zoologii PAN wykazał istnienie 9 gniazd, głównie we wschodniej części dzielnicy, gdzie znajdują się rozległe tereny podmokłych łąk, pól i nieużytków. Ptaki znalazły tam doskonałe warunki.

W miarę potrzeby dzielnica finansuje naprawę gniazd bocianich lub zamianę na specjalistyczne platformy. Obecnie wszystkie gniazda, które były na słupach elektrycznych zostały wyposażone w platformy. Zabezpiecza to ptaki przed porażeniem prądem, a zakłady energetyczne przed stratami z tytułu uszkodzenia sieci.

Wykaz i stan gniazd bocianich na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (stan w lipcu 2004 - VI Międzynarodowy Spis Bociana Białego):

 • ul. Głębocka 72 (d. PGR Lewandów ) - gniazdo na specjalnym wolnostojącym słupie - nie zasiedlone
 • ul. Głębocka 135 - gniazdo na specjalnym wolnostojącym słupie - 3 młode
 • ul. Olesin 118 - gniazdo na słupie energetycznym z platformą gniazdową - 3 młode
 • ul. Mochtyńska 51 - gniazdo na słupie energetycznym z platformą gniazdową - 2 młode
 • ul. Ruskowy Bród 62 - gniazdo na słupie energetycznym z platformą gniazdową - 2 młode
 • ul. Wojdyńska 21 - gniazdo na słupie energetycznym z platformą gniazdową - 2 młode
 • ul. Kąty Grodziskie 97 - gniazdo na specjalnym wolnostojącym słupie - nie zasiedlone
 • ul. Kobiałka 49 (przy szkole podst.) - gniazdo na słupie energetycznym z platformą gniazdową - 3 młode
 • ul. Marcina z Wrocimowic 13 - gniazdo na wolnostojącym, nieczynnym kominie - nie zasiedlone

Na terenie dzielnicy zaobserwowano występowanie wielu zwierząt będących pod ochroną:
 • ptaki żyjące nad wodą - łabędź niemy, nurogęś, bielik (osobnik dorosły polujący i od-poczywający), mewa śmieszka, pospolita, srebrzysta, żółtonoga, białogłowa i siodłata.
 • ptaki żyjące głównie w lasach - krogulec, turkawka, lerka, myszołów włochaty, dzięcioł zielony i czarny, jastrząb, mysikrólik i dudek - rzadkość faunistyczna w okolicach Warszawy.

Dosyć reprezentatywne są dane o obecności ssaków na terenie Białołęki. Łączna lista ssaków obejmuje 13 gatunków: mysz polną, leśną, domową, wiewiórkę, kreta, jeża, kunę kamionkę, lisa, zająca, królika, sarnę, łosia i dzika.

Czasami można zaobserwować lochy z młodymi lub zryte przez dziki grunty, głównie pola uprawne. Ponadto na terenie dzielnicy występuje liczna populacja nietoperzy. Często można je zobaczyć na cmentarzu przy ul. Mehoffera, gdzie zostały założone specjalnie przygotowane budki lęgowe. Na stałe zagnieździły się bobry, które na miejsce bytowania wybrały sobie tereny nad Kanałem Żerańskim. Śladami ich działalności są pościnane w charakterystyczny sposób drzewa.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: