Środowisko i ekologiaW naszym społeczeństwie coraz większego znaczenia nabierają obiektywne czynniki jakości życia: warunki ekonomiczne, czas wolny, bezpieczeństwo społeczne, odpowiednie warunki mieszkaniowe, środowisko naturalne i społeczne godne człowieka, zdrowie itp.

W naszym przypadku, typowe dla dużych miast uciążliwości codziennego życia mieszkańców są łagodzone przez bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego. Głównymi atutami są: walory przyrodnicze (rzeki, kanały i port, lasy i tereny zielone, wydmy), położenie geograficzne - dobre skomunikowanie z Centrum Warszawy i terenami rekreacyjnymi, ogromny obszar (74 km²) do zagospodarowania, a także istniejący poziom zainwestowania w infrastrukturę techniczną.
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: