Telefony alarmowe

999 - Pogotowie Ratunkowe
ul. Marywilska 44, tel. 22 525 13 10

998 - Straż Pożarna

997 - Policja
ul. Myśliborska 65, tel. 22 603 51 30/31

986 - Straż Miejska
Referat Komunalny II Białołęka, ul. Laurowa 39, tel. 22 614 60 00

992 - Pogotowie Gazowe

994 - Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne

993 - Pogotowie Ciepłownicze

112 - Alarmowy telefon komórkowy

19633 - Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich (z tel. kom.: 22 9633)

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: