Dzielnica Białołęka

Dzielnicę Białołęka zamieszkuje w chwili obecnej 98 677 osób. Ludność Warszawy wynosi 1 715 517 mieszkańców.

Średnia gęstość zaludnienia dzielnicy jest relatywnie niska i wynosi 1 350 osób/km² wobec 3317 osób/km² przeciętnie w Warszawie.


Na terenie Białołęki istnieją z jednej strony obszary wysokiego budownictwa (Tarchomin i Nowodwory), gdzie liczba mieszkańców zbliża się do około 2000 osób/km², z drugiej strony są obszary dotychczas wykorzystywane rolniczo, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 300 osób/km². Obecne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego zatrzymują od zachodu obszar zabudowy wysokiej na linii ul. Modlińskiej, osi Trasy Mostu Północnego i ul. Annopol. Oznacza to w perspektywie roku 2030 gęstość zaludnienia w wysokości około 2500 osób/km².

Najwięcej mieszkańców liczy osiedle Tarchomin, którego budowa została rozpoczęta w latach 70. Następne duże skupiska ludności znajdują się w zabudowie wielorodzinnej następujących osiedli: Nowodwory, przy ul. Portowej, Marywilskiej i Ciupagi oraz Kowalczyka.

Na północ od ul. Sprawnej oraz na wschód od wydm Tarchomińskich (aż po budynek urzędu dzielnicy i dalej wzdłuż ul. Modlińskiej) do Trasy Mostu Północnego a następnie ul. Białołęckiej to osiedla willowe. Wśród nich gęściej zabudowane i zaludnione to: Żerań, Piekiełko, Wiśniewo, Henryków, Buchnik, Choszczówka, Anecin, Winnica, Płudy i Białołęka Dworska.

Tereny Kątów Grodziskich, Grodziska, Lewandowa, Białołęki, Wojdów - Mańków, Augustówka, Olesina, Kobiałki, Marcelina, Brzezin i Szamocina to obszary o mniejszym zaludnieniu. Wynika to z planu przestrzennego zagospodarowania z czasów jednej Warszawy, kiedy te piękne tereny były przeznaczone pod EC "Mańki", wysypiska popiołów i zaplecze magazynowo techniczne miasta. Dziś intensywnie zagospodarowywane są przez inwestorów - zgodnie z obowiązującym planem - pod niską zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: