Najczęściej załatwiane sprawy

Tytuł: Ewidencja ludności
Opis: Dowody osobiste
 1. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych
 2. Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty
 3. Wymiana dowodu osobistego
 4. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
 5. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Inne
 1. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 2. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 3. Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum
 4. Wpisanie do rejestru wyborców

Stowarzyszenia
 1. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
 2. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
 3. Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia

Zameldowanie/wymeldowanie
 1. Zameldowanie w drodze decyzji administracji
 2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
 3. Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
 4. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
 5. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
 6. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 7. Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania
 8. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
 9. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
 10. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/47
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: