Najczęściej załatwiane sprawy

Tytuł: Geodezja i kataster
Opis: Ewidencja gruntów i budynków
  1. Zgłoszenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków / wydruków mapy ewidencyjnej / kopii dokumentów uzasadniających wpisy w operacie ewidencyjnym / nadanie mapie cech dokumentu upoważniającego do wpisu w księdze wieczystej.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

  1. Nadawanie nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym.
  2. Ustalanie numerów porządkowych.

Rozgraniczenie nieruchomości

  1. Rozgraniczenie nieruchomości.

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

  1. Udostępnianie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości.

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  1. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/33
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: