Najczęściej załatwiane sprawy

Tytuł: Rejestracja pojazdów
Opis: Rejestracja pojazdów
 1. Rejestracja pojazdu w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem
 2. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej
 3. Utrata lub zniszczenie tablic/y rejestracyjnej/ych (przerejestrowanie pojazdu na nowe numery rejestracyjne, wydanie wtórnika tablic/y rejestracyjnej/ych)
 4. Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego
 5. Wydanie decyzji w sprawie wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej
 6. Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym
 7. Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu.
 8. Rejestracja pojazdu marki SAM
 9. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce
 10. Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu
 11. Rejestracja pojazdu, który był zarejestrowany w Polsce
 12. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu
 13. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzacego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
 14. Rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy
 15. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 16. Rejestracja pojazdu - wydanie tablic indywidualnych
 17. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 18. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy
 19. Zwrot stałego dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję.
 20. Wydanie wtórnika karty pojazdu
 21. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty
 22. Wyrejestrowanie pojazdu
 23. Wpisywanie i wykreślanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
 24. Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany rodzaju pojazdu
 25. Wydanie decyzji w sprawie nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego
 26. Zmiana danych technicznych pojazdu w zakresie mas i nacisków osi

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
 1. Wydawanie wtórnika prawa jazdy
 2. Wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy
 3. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
 4. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym
 5. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 6. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
 7. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji
 8. Zwrot zatrzymanego do roku prawa jazdy
 9. Zwrot zatrzymanego na okres przekraczający jeden rok prawa jazdy/pozwolenia, przywrócenie uprawnienia po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji
 10. Wydawanie pozwolenia do kierowania tramwajem
 11. Wydawanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem
 12. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem
 13. Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami
 14. Obligatoryjna wymiana uprawnień do kierowania pojazdem
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/46
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: