Białołęcki Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet III Wieku działający pod nazwą "Białołęcka Akademia Seniorów", prowadzony jest przez Fundację Perpetuum Mobile we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz Białołęckim Ośrodkiem Kultury. Studenci "BAS" biorą systematycznie udział w warsztatach z historii i sztuki oraz psychologii, uczestniczą także raz w tygodniu w zajęciach sekcji artystycznej oraz kultury fizycznej i turystyki. Co miesiąc odbywają się wykłady otwarte o różnorodnej tematyce, odpowiadającej na zainteresowania Studentów. Wśród wykładowców Uniwersytetu są profesorowie wyższych uczelni, dziennikarze i aktorzy.

Większość zajęć odbywa się w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Van Gogha 1.

W sprawie Uniwersytetu III Wieku można uzyskać informację telefoniczną od poniedziałku do piątku w godz. od 8-15 pod numerem telefonu Fundacji Perpetuum Mobile - (022) 633-99-19 lub osobiście podczas dyżuru pełnionego przez koordynatora przed każdym wykładem ogólnym i pół godziny po wykładzie w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: