Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku godzinach 8.00-16.00. Oferta adresowana jest dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Szeroka oferta proponowanych w Ośrodku zajęć, umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników. Możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem o trudnościach dnia codziennego pomaga w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami, jest wsparciem w okresie kryzysu psychicznego.

Ośrodek oferuje również pomoc rodzinom i bliskim osób chorych psychicznie w formie grupy wsparcia. Celem tej współpracy jest nabywanie umiejętności współdziałania: rodziny, osoby chorej oraz członków zespołu terapeutycznego, obarczanie rodzin oraz osób bliskich z poczucia winy związanego z wystąpieniem choroby psychicznej u jednego z jej członków, zmniejszenie lęku oraz poczucia stygmatyzacji.


Ośrodek Wsparcia

ul. Śreniawitów 4

Tel.(22) 403 65 11

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: