Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy

Projekt
"Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy
i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy"
współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wartość całkowita projektu: 1.422.830 EUR
Wkład m.st. Warszawy: 862.989 EUR
Wartość dofinansowania: 559.841 EUR (85% kosztów kwalifikowalnych)
Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: 2.4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych
Okres realizacji: październik 2008 - grudzień 2010 (27 m-cy)
Jednostka realizująca projekt: Biuro Rady m.st. Warszawy

Szczegółowe informacje o projekcie pod adresem: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/Strony/Projekt.aspx.

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: