Sprostowania

Wyjaśnienie do artykułu Jarosława Osowskiego zamieszczonego w Gazecie Wyborczej „Unia płaci za Północny”
14 grudnia 2011
Wykorzystanie fragmentu przemówienia z-cy burmistrza Piotra Jaworskiego, zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook, przygotowanego w formie parodii przemówienia wygłoszonego 30 lat temu przez gen. Jaruzelskiego w kontekście artykułu dotyczącego nazwy nowego mostu łączącego Białołękę z Bielanami uważam za niestosowne. Przemówienie jest wyłącznie parodią odnoszącą się do aktualnych problemów komunikacyjnych dzielnicy Białołęka i stanowi element znacznie większej całości akcji przypominającej o 30. rocznicy tragicznych wydarzeń wprowadzenia stanu wojennego. W żadnej mierze tekst przemówienia nie odnosił się do decyzji radnych m.st. Warszawy o nadaniu mu nazwy Marii Skłodowskiej–Curie.

Piotr Jaworski

z-ca Burmistrza

Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: