Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych


miesiąc:
»  11 lutego 2015
  Zarządzenie nr 138/2015 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2015 roku
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: