Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka została powołana z inicjatywy burmistrza Jacka Kaznowskiego w 2008 roku. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodzieży sprawami związanymi z młodzieżą na poziomie lokalnym.

MRD składa się z 21 radnych wybranych spośród uczniów białołęckich gimnazjów i liceum, a animatorem jej działań jest Fundacja Civis Polonus. W trakcie trwania kadencji młodzieżowi radny spotykali się z przedstawicielami zarządu dzielnicy, organizowali debaty, realizowali i konsultowali projekty na rzecz młodzieży oraz prowadzili stronę internetową i wydawali ulotki o działaniach na rzecz młodzieży.

Kontakt do Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
www.facebook.com/bialolekamrd
mail:
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: