Komunikaty kulturalne


miesiąc:
»  4 grudnia 2014
  Uchwała Nr 2275/2014 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2015 roku
»  4 grudnia 2014
  Uchwała nr 2274/2014 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2015 roku
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: