Projekty realizowane w dzielnicy

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces, w latach 2010-2011 w Gimnazjum nr 121 w Warszawie/Dzielnica Białołęka

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 121,
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
 • Wartość projektu: 22.090,00 zł
 • Termin realizacji: 2010-2011

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces, w latach 2010-2011 w Gimnazjum nr 164 w Warszawie/Dzielnica Białołęka

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 164,
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
 • Wartość projektu: 22.090,00 zł
 • Termin realizacji: 2010-2011

Preparing for the 21st Century: Challenges Facing a Changing Society/ Przygotowanie do 21 wieku. Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 164,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 20 000 EUR
 • Termin realizacji: 2010-2012

THE IMPORTANCE AND THE PLACE OF UNDERGROUND WATER IN HUMAN LIFE. Zespół Szkół nr 43

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Zespół Szkół nr 43,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 20 000 EUR
 • Termin realizacji: 2010-2012

Amazing Blue Europe

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 124 ,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 20 000 EUR
 • Termin realizacji: 2010-2012

Mosty łączące wszystkie granice

 • Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 16 000. EUR
 • Termin realizacji: 2008-2010

Europejska Kobieta na przestrzeni wieków

 • Wnioskodawca: Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 16 000 EUR
 • Termin realizacji: 2007-2009

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
 • Wartość projektu: 250 150 zł
 • Termin realizacji: 2009
Kalendarz zapowiedzi
WAŻNE: